Ezek az Erasmus+ döbbenetes hatásai a karrieredre

Nemcsak a felejthetetlen külföldi élmények miatt érdemes belevágni a programba: a későbbi munkakeresés során is felbecsülhetetlen előnnyel jár egy ilyen tapasztalat.

Erasmus hatása a karrieredre
Ezek az Erasmus+ döbbenetes hatásai a karrieredre

Túlzás nélkül állíthatom, hogy ha egy dolgot kellene kiemelnem, ami leginkább meghatározó hatással volt a karrieremre, az az Erasmus+ tanulmányutam lenne. Ennek az oka pedig, hogy nem csak a soft skilljeim és a szakmai tudásom fejlődött jelentős mértékben, hanem az önismeretemet és a személyiségfejlődésemet tekintve is nagy utat jártam be ezen időszak alatt.

Az általam tapasztaltak pedig teljes mértékben összecsengenek a 2019-es Erasmus Impact Study eredményeivel. A felmérések alapján az Erasmus+ ösztöndíjban részesült hallgatóknak szignifikáns mértékben fejlődött a kommunikációs készségük, a szervezési készségük, az olvasás- és íráskészségük, a döntéshozatali képességük, a vállalkozási szellemük, a digitális készségeik, valamint a szakmai tudásuk a külföldön töltött időszak alatt. Mindemellett a mobilitási programban részt vett hallgatók szociálisan és kulturálisan is nyitottabbak. Ez jó hosszú felsorolás, ugye? 

Nem elhanyagolható módon, ezek a készségek aranyat érnek a munkaerőpiacon, így nem meglepő, hogy a felmérés is kihangsúlyozza, hogy ezek a diákok a diploma megszerzését követően gyorsabban el tudnak helyezkedni. Ezt saját magam is tapasztaltam, amikor a külföldi tanulmányútjaimról hazatértem és gyakornoki állást kerestem. Jóformán alig volt olyan munkahely, ahonnan ne pozitív visszajelzést kaptam volna. Ez nagyban a nyelvtudásomnak, a jó kommunikációs készségemnek és a szakmai ismereteimnek volt köszönhető. Ezeket a soft, valamint hard skilleket mind az Erasmus+ során fejlesztettem.

A felmérések alapján az ösztöndíjban részesült diákok a későbbiek során elégedettebbek a munkájukkal, mint azok, akik nem vettek részt mobilitási programban. Véleményem szerint ennek az oka, hogy a külföldi tapasztalat során a megszokott, hazai mindennapokból merőben eltérő körülmények között találhatja magát az ösztöndíjas, ráadásul az egyetemen még új típusú feladatokat kell megoldania. Ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy teljesen új környezetben próbálják ki magunkat és figyeljék meg a reakcióikat. Mindez az önismeret fejlesztéséhez vezet, aminek köszönhetően az ösztöndíjas hallgató mélyebb rálátást kap arra, hogy mik a fő érdeklődési területei, az erősségei, illetve mik a fontos értékek a számára. Az önazonos karrier befutásához elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk mindezzel..

Mindemellett az Erasmus+ ösztöndíj nagy eséllyel nyitja meg a külföldre vezető kapukat az egyetemet követően is. A felmérések alapján a mobilitási programban részt vett hallgatók nyitottabbak is a külföldi munkalehetőségek iránt, mint azok a diákok, akik nem vettek részt külföldi tanulmányúton. Ráadásul a felmérés alapján a szakmai gyakorlatot külföldön végző diákok 40%-a kap ajánlatot a diplomázást követően attól a munkáltatótól, akinél a szakmai gyakorlat alatt dolgoztak. Ezen túlmenően, a mobilitási programban részt vett hallgatók munkájának jellemzően több a multikulturális aspektusa is. Sokan helyezkednek el multinacionális vállaltnál, nemzetközi környezetben.

Végül, de nem utolsó sorban, az eddig felsorolt okoknak köszönhetően szignifikánsan kisebb a munkanélküliség a mobilitási programban részt vett diákok körében.


FELHASZNÁLT IRODALOM

Manuel Souto-Otero et al. (2019) Erasmus+ Higher Education Impact Study, European Comission, Brussels, doi:10.2766/162060 NC-02-19-323-EN-N