Bővítsd szakmai ismereteidet külföldi tanulmányúton!

Rövid távú külföldi kutatói lehetőségekre vagy tudományos nemzetközi konferenciákon való részvételre is pályázhatsz.

Egy külföldi ösztöndíjjal nem csak krediteket vagy szakmai gyakorlatot szerezhetsz pár hónap alatt, de arra is lehetőséged van, hogy bekapcsolódj egy nemzetközi kutatásba, előadj egy külföldi konferencián vagy szakirodalmat és forrásokat gyűjts, miközben konzultálsz a szakterületed neves oktatójával.

A rövid távú hallgatói mobilitások és tanulmányutak segítségével olyan kutatási témát is választhatsz magadnak, amelyek itthon még kevésbé ismertek, hiszen a terület külföldi szakértőivel is kialakíthatsz szakmai kapcsolatot. Ezzel pedig megalapozhatod kutatói karrieredet is!

A CEEPUS - Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility) segítségével alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók dolgozhatnak szakdolgozatukon vagy disszertációjukon.

  • Időtartam: 1-2 hónap
  • Tevékenység: kötelezően szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka.
  • Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.

Az Erasmus+ program keretében két rövid távú mobilitási forma érhető el a hallgatók számára:

  • Rövid távú doktori mobilitás: a doktori hallgatók számára a hosszú távú (2-12 hónap) mellett rövid távú mobilitás is elérhető, ami lehet részképzés vagy szakmai gyakorlat, hossza 5-30 nap. A felsőoktatási intézményben oktatóként alkalmazott doktoranduszok Erasmus+ munkatársi mobilitás formájában is részt vehetnek oktatási vagy képzési célú kiutazáson, melynek hossza 2-60 nap. Konferencia részvételre való pályázás nem lehetséges az Erasmus+ programmal.
  • BIP (Blended Intenzív Program): a fizikai része 5-30 nap, ehhez tartozik egy virtuális rész, ami online kooperatív tanulás formájában valósulhat meg. A BIP nem kötődik kötelezően akadémiai szemeszterhez, megvalósulhat nyári egyetem formájában is. Minimum 3 ECTS kredit megszerzése kötelező, ez alól a doktori hallgatók kivételt képeznek.

Az Erasmus+ elérhető rövid távú mobilitási lehetőségeiről érdeklődj az intézményi Erasmus+ koordinátorodnál!

Az Államközi ösztöndíjakkal rövid- és hosszú távú tanulmányutakra van lehetőség pályázni. Továbbképzések, labormunka, idegen nyelvek tanulmányozása, akár már alapképzéses hallgatóknak is.

  • A hosszú tanulmányutak minimum 1, maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatható tanulmányokat, illetve adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyűjtésre, alkotómunkára.
  • A rövid időtartamú (5-29 napos) szakmai programok lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére, személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.

A célországok köre a tanulmányutakra vonatkozó pályázati felhívásban érhető el. Az aktuális tanévre vonatkozó pályázati felhívás és mellékletei itt érhetők el.

A pályázati lehetőségekről az online pályázati felületen tájékozódhatsz.