Mit érdemes tudni a kreditelfogadásról?

Most képbe hozunk a kreditelfogadással kapcsolatban, hogy tudatosan vághass majd bele egy külföldi tanulmányi félévbe, vagy szakmai gyakorlatba.

A külföldi tanulmányok számtalan előnye mellett sajnos még mindig vannak olyan tényezők, amelyek miatt sokan úgy döntenek, hogy nem élnek ezzel a remek lehetőséggel. Ilyen például a másik ország egyetemén megszerzett kreditek elfogadtatásának procedúrája. Vannak egyetemek, ahol már kialakult és jól működő rendszer segíti a kreditbeszámítási folyamatot, de néhány esetben a hallgatók nehéz helyzetbe kerülhetnek a külföldi félévről való visszatérés után. 


Kreditek beszámítása egy másik egyetemről – hogyan lehetséges?

A felsőoktatásban a képzés szervezése, a tanulási eredmények rögzítése kreditekben történik. A bolognai folyamat keretében kialakult Európai Felsőoktatási Térség (EFT) egyik közös jellemzője, hogy a térség mind a 48 tagállamában működik az ECTS – az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (erről bővebb információkat itt olvashatsz.) Ez lehetővé teszi, hogy az egyik szakról, egyetemről a megszerzett krediteket átvigyük egy másik szakra, egyetemre – magyar és külföldi intézmények esetében is. Ez pedig azért jó, mert ez által akár több felsőoktatási intézményben is lehet teljesíteni tárgyakat, miközben egy másik egyetem, és akár egy másik ország kultúráját, nyelvét és oktatási rendszerét, gondolkodásmódját is megismerhetjük.

Jó tudni:

  • Az Erasmus+ programban előírás az egyetemek számára, hogy vállalják, elismerik hallgatóik külföldi tanulmányai során gyűjtött kreditjeit. A magyar felsőoktatási törvény pedig előírja, hogy ha a máshol végzett kurzus tartalma legalább 75%-ban megegyezik az anyaegyetemen meghirdetett kurzus tartalmával, akkor nem tagadható meg a kreditek elismerése (Ftv. 58§(7)). Természetesen ennél alacsonyabb tartalmi egyezőség esetén is beszámítható a kredit, erről a küldő felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt.
  • A kreditbeszámítás nem köthető különbözeti vizsga letételéhez vagy plusz feladat beküldéséhez.
  • Kredittúlfutás alóli mentességamennyiben a külföldi félévben teljesített kurzusok vagy szakmai gyakorlat beszámítása miatt lennél kredittúlfutó (vagyis a képzésed teljes kreditszáma +10% feletti kreditet teljesítenél tanulmányod során), akkor kérhetsz mentességet a kredittúlfutás miatti fizetési kötelezettség alól. Ezt az intézmények többsége már automatikusan megadja, de mindenképpen egyeztess erről, ha érintett vagy.

Cél a kreditelfogadás: eszközök és lehetőségek

Fontos, hogy kiutazás előtt az egyetemed nemzetközi koordinátorával és szaktanáraival előre egyeztess azokról a tárgyakról, amiket a fogadó intézményedben tanulni fogsz, így a külföldi félévedet tanulmányi előmeneteled szempontjából is a lehető leghasznosabban tudod majd eltölteni, illetve a visszatérésed utáni ügyintézés is gördülékenyebben fog menni.

Erasmus+ ösztöndíjra pályázáskor kötelező egy úgynevezett Learning Agreement-et (tanulmányi szerződést) kiállítani és jóváhagyatni a fogadó és a küldő intézmény képviselőivel. Ennek a dokumentumnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy a kint megszerzett ismeretek és készségek elfogadásra kerüljenek itthoni egyetemeden is, és ne kelljen duplán teljesítened amiatt, hogy egy félévet másik egyetemen töltöttél.

Készülj fel: fontos, hogy ne csak az aláírás legyen meg! Használd ki az alkalmat, és konzultálj minél többet a tanáraiddal azokról a tárgyakról, amelyeket külföldi mobilitásod során szeretnél elvégezni, és ez alapján töltsd ki a Learning Agreement-et!


Mi az a mobilitási ablak? Mire jó?

Nemzetközi és hazai szinten is fontos együttműködések jöttek létre a felsőoktatás nemzetköziesítése érdekében. Ennek sok összetevője van, ilyen például a hallgatói mobilitás támogatása is. Nem csak neked fontos, hogy egy félévig egy másik egyetemen tanulj, vagy egy másik országban végezd el szakmai gyakorlatod. Egyetemed, oktatóid és a többi hallgató is profitálhat abból, ha minél többen vesznek részt a mobilitási programokban. 

Mivel a mobilitások egyik legnagyobb akadálya a kreditbeszámítási nehézség lehet, az utóbbi években több nemzetközi és hazai szervezet is egyeztetéseket kezdeményezett annak érdekében, hogy rendszerszintű megoldás szülessen a külföldön végzett tanulmányok elfogadtatására. Ennek érdekében kialakították az úgynevezett mobilitási ablakot, amelynek lényege, hogy a mobilitási időszak beépül a tantervbe (pl.: egy szemeszter egy külföldi egyetemen, vagy féléves külföldi szakmai gyakorlat), így nem okozhat gondot a kreditek elfogadása, hiszen a külföldi egyetemen teljesítendő kurzusok is részét képezik a képzési tervnek, az ott teljesített tanegységek és kreditek automatikusan beszámításra kerülnek. Ez a már meglévő képzéseket kötelezően nem érinti, viszont a felsőoktatási intézményeknek a 2019/2020. tanévtől indított új alap- és mesterképzések esetében a mobilitási ablak tantervbe építése kötelező. 

Már most is vannak olyan egyetemek, karok (pl. BGE KVIK), ahol bevezették a mobilitási ablakot. Ez nem csak a hallgatók szempontjából jó megoldás, de az egyetemek adminisztratív dolgozóinak és oktatóinak is könnyebbséget jelent a külföldön megszerzett kreditek elfogadásában.

Tipp: ha legközelebb jelentkezel egyetemi képzésre (pl. mesterszakra), az intézmény kiválasztásakor tájékozódj arról, hogyan működik ott a kreditelfogadás, illetve, hogy az adott képzés tartalmaz-e mobilitási ablakot!