Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása a 2024/2025-ös és 2025/2026-os tanévben

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgató kiegészítő támogatása borító
Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

A 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ennek megfelelően a program kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban.

Az új, kibővített esélyegyenlőségi szempontrendszer szerint az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2024/2025-ös vagy 2025/2026-os tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek és: 

 • állapotuk hátrányt jelenthet számukra az Erasmus+ mobilitásban való részvételben.
 • vagy az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest .

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

 • Amennyiben az Esélyegyenlőségi támogatást kívánja megpályázni a hallgató, az „Egészségügyi akadályokkal küzdő” kategóriában, akkor bármilyen egészségügyi, pszichés, tanulási akadályozottság stb. problémával összefüggésben van rá módja. Ilyen esetben nincs tételes igénylésére szükség, csak a rászorultságot bizonyító orvosi vagy egyéb dokumentumra (pszichológia szakvélemény stb.). 
 • Esélyegyenlőségi támogatásban más szempont szerint már támogatásra jogosult résztvevők esetén, illetve amennyiben az igényelt támogatás összege meghaladja a havi 250 €-t: A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni tételes igényléssel, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

A pályázás menete

A kiutazók a küldő intézménynél nyújthatják be pályázatukat. A pályázáshoz a hiánytalanul kitöltött igénybejelentő excel és kórtörténeti összefoglaló benyújtása szükséges. A pályázatok formai bírálatát a felsőoktatási intézmények végzik, majd továbbítják a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány részére. A beérkezett igényeket a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el. A pályázatok a felhívásban szereplő beadási határidőkre nyújthatóak be a küldő intézményhez.

Javasolt a kiegészítő pályázatot a mobilitás tervezett kezdete előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

A Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása egyidejűleg igényelhető az esélyegyenlőségi támogatással. Fontos, hogy ebben az esetben a támogatást tételesen kell igényelni, és a felhasználást tételesen, számlákkal szükséges igazolni. 

A támogatás összege

 1. Hallgatók esetében, amennyiben a benyújtott igény alátámasztott, a kiegészítő támogatás összege egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), vagy 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
  a) Hallgatói mobilitás esetén a 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.b) Amennyiben a hallgatónak a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, magasabb összegű kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel, az igény jogosságáról orvosszakértők döntenek.
  HALLGATÓI MOBILITÁSOK

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE


  IGÉNYLÉS FORMÁJA


  ELSZÁMOLÁS


  Részképzés / szakmai gyakorlat
  egységesen 250 euró/hó
   
  egység alapú
  nincs
  Rövid távú hallgatói mobilitás
  egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén)
  egység alapú
  nincs
  Havi 250 eurónál magasabb igény esetén
  szakértők által javasolt összegtételestételes elszámolás a 250 euró/hó feletti részről
  Más szempont alapján esélyegyenlőségi támogatásban is részesülő hallgató esetén
  szakértők által javasolt összegtételestételes elszámolás a teljes összegről

Pályázati dokumentumok 2024/2025-ös és 2025/2026-os tanév

Adatkezelés: