Londoni és tokiói élmények otthonról

A digitális kreditszerzés jelene és jövője a felsőoktatásban

A Campus Mundi programban bevezetett digitális kreditszerzés lehetőségének köszönhetően a pályázók itthonról online, kiutazás nélkül vehetnek részt a világ bármely fogadóintézménye által kínált kurzusokon, az így teljesített kreditekért pedig ösztöndíjtámogatás is jár. Ennek köszönhetően a pandémiás időszak alatt sem kellett a hallgatóknak teljesen lemondani az ösztöndíjas élményekről, tudásuk bővítéséről.

Noha a Campus Mundi program 2022-ben lezárul, digitális kreditszerzésre 2021. őszig jelentkezhetnek a hallgatók. Az Európai Unión belüli, de azon kívül eső célpontok is választhatók, ráadásul a teljesített kreditekért 10.000 Ft ösztöndíjtámogatás jár. Fontos azonban tudni, hogy digitális kreditszerzés csak részképzés mobilitási típus esetében valósítható meg, a szakmai gyakorlat nem teljesíthető virtuálisan.

De hogy néz ez ki a gyakorlatban? Megkérdeztünk két volt ösztöndíjast, akik a 2021-es tavaszi félévben Campus Mundi digitális kreditszerzésben vettek részt.

Cseh Rebeka a London School of Economics and Political Science egyetemet választotta, nagy álma volt, hogy egy szemesztert itt tanulhasson. Úgy érezte, hogy gazdasági területen ebben az intézményben olyan tudást sajátíthat el, melyből egy életen át profitálhat. Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen különbségeket vélt felfedezni a külföldi és a hazai online oktatás között, megemlítette, hogy a fogadóintézményében feltűnően kisebb létszámban tanultak az órákon, illetve azok gyakorlatiasabbak és interaktívabbak voltak. „Sok esetben a gyakorlati órákon teljesen átadták nekünk a terepet az oktatók, hogy különböző esettanulmányok segítségével megfelelő mélységben gyakorlatba fektessük át az elméleti tudásunkat.”

londoni_tokioi_cseh_rebeka

Rebeka az oktatásmódszertani eszközök használatában nem talált különbséget az itthoni és a kinti egyeteme között, hasonló rendszereket és programokat kellett tanulmányai során alkalmaznia. A számonkérés menete viszont eltérő volt, ugyanis a megszokott vizsgafeladatsor helyett a külföldi egyetemen egy problémát leíró esettanulmányt kapott kérdésekkel, melyet a félév során tanult elméleti és gyakorlati tudást felhasználva kellett megoldania, és esszé formájában leadnia. Rebeka szerint ezért nem érdemes kihagyni a digitális kreditszerzést:

„A mai technológiának köszönhetően megvan a lehetőségünk arra, hogy habár a világ különböző pontjain ülünk az órákon – különböző időzónákban –, mégis együtt végzünk el egy teljes félévet kiváló diákokkal.


Rengeteg tehetséges embert ismerhettem meg, érdekesebbnél érdekesebb életutakkal, illetve a változatos online eseményeknek hála számos közös élménnyel is gazdagodhattunk. Továbbá tökéletesen tudtuk kivitelezni a csoportmunkákat is, közös kávézásokkal, megbeszélésekkel tarkítva.”


Egy másik ösztöndíjas hallgatónak, Kiss Zsófinak, az időeltolódás nehezítette meg kissé az online szemeszterét, ő ugyanis egy távolabbi egyetemet választott, a Tokyo International University-t. Zsófi azt emelte ki a Campus Mundi digitális kreditszerzés legnagyobb előnyeként, hogy a világ bármely pontjáról teljesíthetők a kiszemelt kurzusok:

„Nagyon tudom ajánlani ezt a módszert azoknak a tudásszomjas tanulni vágyóknak, akik nem tudnak, nem szeretnének vagy esetleg nem áll módjukban a célországba elutazni, mert így a saját otthonukból, a saját íróasztaluknál ülve is el tudják végezni bármely egyetem képzését.”


Kiemelte, hogy a japán egyetemen a tanárokon kívül egy jól kiépített rendszernek köszönhetően mentorok is segítették a külföldi hallgatók életét, akár tanulmányokról, akár személyes elintéznivalókról volt szó. Az oktatási rendszert rendkívül fejlettnek találta, Zoomon követte virtuálisan a kurzusokat, a Moodle rendszerbe pedig minden órához tartozó tananyagot és hanganyagot feltöltöttek, amit hasznosnak vélt. Úgy érzi, a virtuális mobilitás hatására fejlődött a kitartása és a reziliencia képessége, hiszen azon felül, hogy a tokiói intézményének időzónájához kellett igazodnia, itthoni egyetemén, Debrecenben is elvégezte a 2021-es tavaszi szemesztert. A mai világban nagy előny, hogy az informatikai készségei is látványosan fejlődtek, és sok új programot tanult meg kezelni, ezt a tudását pedig tudja hasznosítani majd a későbbiekben.

londoni_tokioi_kiss_zsofi

A járványhelyzet egyik pozitív hozadéka, hogy a felsőoktatási intézmények rákényszerültek a digitalizációra és az online megoldások fejlesztésére, ami alapot adott a Campus Mundi digitális kreditszerzés megvalósíthatóságának. Remélhetőleg a technológiai fejlődés és a hallgatók virtuálisan szerzett külföldi tapasztalatai abba az irányba fogják terelni a oktatást, hogy az ismeretek átadása mellett a gyakorlatorientált tanórák is fókuszba kerüljenek. Emellett a pandémia hatására bevezetett digitális kreditszerzés az inkluzivitás és élethosszig tartó tanulás szempontjából is fontos előrelépés, ugyanis bármilyen életkorban és életszakaszban járó hallgató számára elérhetővé váltak kurzusok világszerte, helyhez és akár időhöz kötöttség nélkül - az online tananyagoknak és a rugalmas oktatási módszereknek köszönhetően. A fentiek mellett környezetkímélőbb is, ha a diákok nem utaznak, hanem a saját otthonukból hallgatják az órákat. Végül, anyagilag is jobban megéri, ugyanis nincsenek utazási és szállással kapcsolatos költségek, nem kell egy másik országban étkezésre vagy programokra költeni, mégis jár az ösztöndíjtámogatás a mobilitás online résztvevőinek is. Bár a fizikai oktatást, mobilitást nem tudja kiváltani, a felsorolt előnyei miatt a digitális kreditszerzésnek van jövője a felsőoktatásban, akár kombinálva a virtuális és a fizikai mobilitást, akár önmagában.

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×